Kursus for folkevalgte revisorer i foreningerne

INDHOLD PÅ KURSET

Folkevalgt revisor – hvad så?
Foreningens vedtægter – hvad betyder disse?
Krav fra kommune og interessenter.
Forventninger fra foreningens bestyrelse og medlemmer.
Bilagskontrol, revisionspåtegning mm.
Det uanmeldte besøg.
Det gode samarbejde med foreningens kasserer.
Erfaringsudveksling.

Dato: Mandag den 20. april 2020
Tid: Kl. 18.30 - 21.00
Sted: Erhvervspark Assens, Drejervænget 8, 5610 Assens
Forplejning: Kaffe/the, vand, frugt og sødt.
Underviser: Charlotte Kjær
Tilmelding: Herunder senest den 8. april 2020
Pris: Pr. deltager kr. 250,- Incl. moms. Der udsendes faktura.